Chlubeníčko, chlubení... Unpacking se tomu taky říká...


No kdy se Vám to povede, abyste otevřeli balíček a byly tam dvě legendární a jedna epická karta? Vím, že je to jenom balíček Gladius... Ale Soulboundí Summoneři mi umožňují, abych občas nějakou kartu mohl šoupnout i do normální hry... No zkrátka, mám radost!

Jinak už vůbec nehraju běžné hry, jenom Brawly. Hraje za mě robot, nebo táta. Táta říká, že je lepší než robot...

Já se učím na přijímačky. Aspoň ty tři hodiny denně. Ale mám z toho dobrý pocit. Udělal jsem všechno, co jsem mohl, abych se dostal na osmileté gymnázium. Teď už záleží jen na mých nervech a na štěstí.0
0
0.000
18 comments
avatar

Congratulations @kraki! You have completed the following achievement on the Hive blockchain And have been rewarded with New badge(s)

You distributed more than 6000 upvotes.
Your next target is to reach 7000 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Check out our last posts:

The Hive Gamification Proposal
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!
0
0
0.000