5 Booster pack unlock (7 rare , 1 gold)

in dtube •  11 months ago  (edited)
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Widzę, że zacząłeś mocniej pogrywac w potworki, zapraszamy do polskiej społeczności na discorda - Summoner's Tribe

Posted using Partiko Android

Dzięki za zaproszenie. Z tym graniem to różnie bywa. Gram dopiero miesiąc nie mam jeszcze dobrej strategii

Posted using Partiko Android