You are viewing a single comment's thread from:

RE: Як я купував нові паки в Splinterlands ΛZMΛRÉ Dice

in Team Ukraine11 months ago

Саме через схожі відкриття я формува свою колоду через торгівлю картами . Вожливо апвойт за статтю, хоч якось мотивує відкривати далі.