$300 in one day - about earnings at Splinterlands / 300$ w jeden dzień - o zarobkach w Splinterlands [EN/PL]

in LeoFinance3 months ago


300 in one day  about earnings at Splinterlands.png

I recently wrote about whether it was possible to make money from opening packs in the @splinterlands game. Fate made it so that a few days later, I became $300 worth of cards richer in one day.

I read @clove71's post about seven ways to make money with Splinterlands. You can take a look at it at your leisure, very cool post and I think there is something for everyone. So I thought I would also share with you my approach to strictly earning in this game.

The season has ended and with it came the time to open the prizes for ranking. I usually get some normal cards, lots of potions and some DEC. Last time was different, because I managed to win a legendary gold Almo Cambio card worth $250. I was mega surprised because I didn't think that in such a can you say normal season rewards you can get such an expensive card. I haven't found a use for it on the battlefield yet, but I won't hesitate to keep trying.


Zrzut ekranu 20210430 145239.png

Later I decided to open one Untamed Pack. I just had enough potions for better cards so I didn't think long and opened it. Bang! Two legendary cards in one pack! I don't know what is the chance of that but as you can see it was my lucky day. When I checked their total price it came out to about $50.


Zrzut ekranu 20210430 144752.png

I was completely overwhelmed with happiness. In a moment I had earned USD 300. Here I would like to raise an issue that is rarely discussed. Randomness. Sometimes it happens that for a long time we do not get anything valuable and then suddenly in one day the whole lottery falls on us. This kind of luck should sometimes be taken into account when estimating future earnings when, for example, we invest in cards or a specific set in order to advance in the Splinterlands rankings.

Another way to earn HIVE or DEC while playing Splinterlands is by lending cards to other users. There will be a separate post written about this in the future. Depending on the price of the card and the interest rate we set, we can earn different amounts. From few cents to a few or several dollars a day passively.

That would be all I wanted to share with you today.
Thank you and until the next one, Nervi.300 w jeden dzień  o zarobkach w Splinterlands.png

Ostatnio pisałem o tym czy da się zarobić na otwieraniu paczek w grze @splinterlands. Los tak sprawił, że kilka dni później w jeden dzień stałem się bogatszy w karty o wartości 300 dolarów.

Przeczytałem post @clove71 o siedmiu sposobach na zarabianie dzięki Splinterlands. Możecie w wolnej chwili zajrzeć, bardzo fajny post i myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Pomyślałem więc, że ja również podzielę się z wami moim podejściem w kwestii stricte zarabiania w tej grze.

Skończył się sezon a wraz z nim przyszła pora na otwieranie nagród za miejsce w rankingu. Zwykle trafiałem jakieś normalne karty, dużo miksturek i trochę DEC. Ostatnim razem było inaczej, ponieważ udało mi się zgarnąć legendarną złotą kartę Almo Cambio o wartości 250 dolarów. Byłem mega zaskoczony, ponieważ nie przypuszczałem, że w takich można powiedzieć zwykłych nagrodach za sezon można otrzymać tak drogą kartę. Nie znalazłem jeszcze dla niej zastosowania na polu bitwy ale nie omieszkam próbować dalej.


Zrzut ekranu 20210430 145239.png

Później postanowiłem, że otworzę jedną paczkę. Akurat miałem wystarczająco miksturek na lepsze karty to się długo nie zastanawiałem i otworzyłem. Bang! Dwie legendarne karty w jednej paczce! Nie wiem jaka jest na to szansa ale jak widać to był mój szczęśliwy dzień. Jak sprawdzałem ich łączną cenę to wychodziło około 50$.


Zrzut ekranu 20210430 144752.png

Szczęście ogarnęło mnie w pełni. W moment zarobiłem 300 dolarów. Tutaj chciałbym poruszyć kwestię, o której rzadko się mówi. Losowość. Bywa czasem tak, że przez długi czas nie dostaniemy nic wartościowego aż tu nagle w jeden dzień cała loteria spada na nas. Taki łut szczęścia czasem warto wliczyć pod uwagę podczas szacowania przyszłych zarobków kiedy na przykład inwestujemy w karty czy określony zestaw aby nim awansować w rankingach Splinterlands.

Innym sposobem na zarabianiu HIVE czy DEC podczas gry w Splinterlands to wypożyczanie kart innym użytkownikom. Będzie napisany o tym osobny post w przyszłości. W zależności od ceny karty i ustawionego przez nas oprocentowania możemy zarabiać różne kwoty. Od "tyle co na szczęście" do kilku czy kilkunastu dolarów dziennie pasywnie.

To by było wszystko czym chciałem się z Wami dzisiaj podzielić.
Dziękuję i do następnego, Nervi.

Posted Using LeoFinance Beta

Sort:  

That's some amazing luck - congrats!

Thank you!

upvoted thanks for using the blockchain gaming discord for extra exposure to your post!
check my profile if someone else needs a boost to exposure :)

Appreciate it :)

Nice job! Congrats to you!!!! ~@clove71

Thank you @clove71, I do appreciate it!

That's some crazy luck, congrats on those grand pulls!

You're totally right, just need some good luck every once in a while to progress again. Combined steady progress with some lucky leaps will get you far.

Posted Using LeoFinance Beta

Thank you, I do appreciate it!