Jak przygotować jacht do zimy.

in steemit •  4 months ago 

Niestety czas wyciągnąć łódkę na brzeg. :-(

Po wyciągnięciu naszego pupila na brzeg musimy pamiętać o zabezpieczeniu go przed zimą.

 • Dobrze jest zabrać wszystkie rzeczy z jachtu a najbardziej te wartościowe ( radio, ploter, silnik zaburtowy) te rzeczy nie lubią mrozów.
 • Zabierzmy jedzenie. Szczurki lubią przyjść do suchego prowiantu i się zadomowić.
 • Gretingi podnosimy do góry stawiamy na sztorc. Jeżeli materace muszą zostać na łajbie w celu wentylacji podnosimy je do góry.
 • Całą łódkę należy dokładnie wymyć
 • Żagle zabieramy do domu lub garażu (zima to dobry czas na ewentualną naprawę)
 • Wszystkie zbiorniki opróżniamy ( pozostała w nich woda może zamarznąć)
  kingston i zlew zalewamy płynem przeciw zamarzaniu
              SILNIK
 • W przypadku zamkniętego układu chłodzenia – dolej środek przeciw zamarzaniu.
 • W przypadku otwartego układu chłodzenia – przepłucz go słodką wodą, spuszczając dokładnie resztki wody z bloku silnika, aby uniknąć korozji.
 • Jeżeli musisz zostawić na jachcie silnik zaburtowy należy użyć środka konserwującego. Aplikujemy go na odpalonym silniku podają do filtra powietrza aż zgaśnie. Na wiosnę wystarczy odpalić silnik i poczekać aż wypali się środek (troszkę zakopci)
  Na koniec
  IMG_20161030_161432.jpg
  myjemy pokład i dno łódki słodką wodą
  pamiętamy o doładowywaniu akumulatorów
  pod pokładem montujemy pochłaniacz wilgoci
  łajbę okrywamy plandeką
  I czekamy na wiosnę :-)
Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations @francmaurer! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 10 upvotes. Your next target is to reach 50 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!