Стім монстри. Тиждень 7 ( Steem monsters. Week 7)

in ua •  11 months ago 
UAEN
Щось поки що я відстаю від плану , можливо в цьому сезоні недотягнуся до золотої ліги.Something I am behind the plan so far, maybe this season I will not reach the gold league.UAEN
Також було відкрито 1 орб. Винагорода цього разу нічим цікавим не порадувала.1 orb was also opened. The reward this time did not please anything interesting.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Привіт. Приєднуйся до steemmonsters.club . Участь в ньому допоможе виконати та перевиконано твій план ))

Що це за клуб ?