Біткойн та Стім станом на 12 червня: сприятливий момент для інвестицій зовсім скоро.

avatar

Бікойн згідно попередніх прогнозів продовжує коррекцію, на черзі ціль 6500:

Стім виглядає більш привабливо, оскільки бикам таки вдалось прорвати клин:

отже очікую подальший ріст вартості цієї криптовалюти. Причому ріст вартості буде відбуватись швидше ніж у біткойна, про що свідчить графік кросс курса SteemBTC, де також відбувся пробій низхідного клину.

Мій прогноз такий: закінчення коррекції біткойна спровокує незначний відкат ціни Стіму до ліній підтримки після чого буде дуже сприятливий момент для інвестицій саме в Steem!
0
0
0.000
7 comments
avatar

Congratulations @stranger27! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You got more than 500 replies. Your next target is to reach 600 replies.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

The Steem community has lost an epic member! Farewell @woflhart!
SteemitBoard - Witness Update
Do not miss the coming Rocky Mountain Steem Meetup and get a new community badge!
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!
0
0
0.000