Ето и нещо за геймърите !

Понеже съм стар геймър, и може да се каже, че съм се специализирал в низшата игри и филми ( освен крипто) реших да направя и един дизайн на най-успешната игра на платформата, именно Splinterlands ! Мисля, че се получи доста прилична кутийка, и крайният резултат успя да ми покрие критериите за кутийка 😅
Направих и Hive моделче, което също ми допада. Вие какво мислите ? Някакви идеи за надграждане ? Ще се радвам на предложения !

Лека вече ! 9.jpg

3.jpg

2.jpg

7.jpg

8.jpg0
0
0.000
3 comments
avatar

Congratulations @adamkadmon5! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 500 upvotes.
Your next target is to reach 600 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out the last post from @hivebuzz:

Hive Power Up Month - Feedback from Day 7
0
0
0.000