Hive-Engine Token Prices Today/Hive-Engine Token Değerleri

avatar

Hello everyone. There are many communities in the Hive ecosystem. Some of these communities have become Tribes and have their own tokens. These tokens have an important place in the Hive ecosystem. Many of us earn tokens using tribe tags. Some of us accumulate tokens, some of us stake, some of us sell directly. It's good to be selective about this. We should accumulate/stack tokens that we think will have a bright future. It's okay if we sell the others. However, I think everyone should decide for himself which tokens to collect and which ones to sell. Here I considered the 10 Hive-Engine tokens that I think are used the most and calculated their Hive equivalents.

Herkese merhaba. Hive ekosisteminde bir çok topluluk var. Bu topluluklardan bazıları Tribe/Kabile haline gelmiş ve kendilerine ait tokenleri var. Bu tokenler Hive ekosistemi için önemli bir yere sahip. Bir çoğumuz kabilelerin etiketlerini kullanarak tokenler kazanıyoruz. Kimimiz tokenleri biriktiriyor, kimimiz stake ediyor, kimimiz ise direkt olarak satıyor. Bu konuda seçici olmakta yarar var. Geleceği parlak olacağını düşündüğümüz tokenleri biriktirmeli/stake etmeliyiz. Diğerlerini ise satmamızda bir sakınca yok. Ancak hangi tokenleri biriktirmeli hangilerini satmalı konusuna herkes kendisi karar vermeli bence. Ben burada en çok kullanıldığını düşündüğüm 10 Hive-Engine tokenini ele aldım ve Hive eşdeğerlerini hesapladım.

The purpose of this content is to calculate and list how many of each token equal 1 Hive. And to create an archive about it.

Bu içeriğin amacı, her bir tokenin kaç tanesinin 1 Hive'ye eşit olduğunu hesaplamak ve listelemektir. Ve bununla ilgili bir arşiv oluşturmaktır.

Now we can examine the token values.

Artık token değerlerini inceleyebiliriz.


TOKENS:

TOKENHİVE
2.6 BEE1 Hive⬇️
5.99 LEO1 Hive⬆️
154 CENT1 Hive⬆️
13.2 SPS1 Hive⬇️
27.8 POB1 Hive⬇️
8.2 POSH1 Hive⬆️
273 PHOTO1 Hive⬆️
952 NEOXAG1 Hive⬆️
6.97 WAIV1 Hive⬇️
236 VYB1Hive⬆️

Compared to last week, BEE, SPS, POB and WAIV are down and other tokens are up. Here, first of all, it is necessary to mention the value of the hive. Hive is up nearly 40% from last week. It is currently trading at 0.355 BUSD on Binance. My impression is that with Hive, tokens were going in the opposite direction until now. So if Hive goes up, tokens go down, if Hive goes down, tokens go up. But this time there is a difference. Both Hive rose and tokens. We can accept the falling tokens as normal. Normally, a slight uptrend is always possible. However, there is a general rise in tokens. This took me a little by surprise. I wondered if it was revived in the Hive-Engine with the Hive. If this happens, it will be a great situation for our ecosystem...

Geçen haftaya göre, BEE, SPS, POB ve WAİV'de düşüş, diğer tokenlerde ise yükseliş var. Burada öncelikle hive değerine deyinmek gerekiyor. Hive, geçen haftaya göre yaklaşık %40 yükseldi. Şu an Binance'ta 0.355 BUSD'den işlem görüyor. Benim izlenimlerime göre Hive ile tokenler ters yöne gidiyordu şimdiye kadar. Yani Hive yükselirse tokenler düşer, Hive düşerse tokenler yükselir. Ancak bu defa bir farklılık var. Hem Hive yükseldi hem de tokenler. Düşüş olan tokenleri normal karşılayabiliriz. Normalde de bir miktar düşüş yükseliş her zaman olasıdır. Ancak tokenlerde de genel olarak bir yükseliş mevcut. Bu durum beni biraz şaşırttı. Hive ile beraber Hive-Engine'de mi canlanıyor acaba diye düşündüm. Bu olursa ekosistemimiz için harika bir durum olur...

These were the values ​​when I was doing the calculation. It can change instantly. I did the calculations based on the highest buy order on Tribaldex.com.

Ben hesaplamayı yaparken değerler bunlardı. Anında değişebilir. Hesaplamaları Tribaldex.com'daki en yüksek alış emrine göre yaptım.

See you again.

Görüşürüz.0
0
0.000
11 comments
avatar

Token fiyatlarını anlatan içeriğiniz oldukça faydalı.
Tokenlerde ki yükseliş sevindirici. 😀

0
0
0.000
avatar

Hem de Hive yükselirken tokenlerin yükselmesi daha sevindirici. 👏👏👏

0
0
0.000
avatar

Congratulations @ahmetay! You have completed the following achievement on the Hive blockchain And have been rewarded with New badge(s)

You received more than 75000 upvotes.
Your next target is to reach 80000 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out our last posts:

LEO Power Up Day - January 15, 2023
HiveBuzz supports meetups of the Hive Austrian Community in Graz
The Hive Gamification Proposal Renewal
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!
0
0
0.000
avatar

You're monitoring and calculating as well the tip tokens like !PIZZA !CTP, LOLZ, LUV etc?

0
0
0.000
avatar

Bu HIVE Engine tokenlerinin çoğu çöp gibi duruyor, hele bende bazıları var on binlerce adet ama değer 0 :)

0
0
0.000
avatar

Ayne öyle çoğunluğu çöp haline geldi. Bazılarının arkasında güzel projeler var, sps posh leo vb. Bazıları da direniyor. 😀

0
0
0.000
avatar

Bugün kurcalarken, elimde bulunan bütün tokenlerin fiyatının 10$ civarında değeri olduğunu gördüm. Neredeyse 6-7 ayda bu kadar birikmiş. Gene de onları orda tutmaya devam ediyorum.

0
0
0.000
avatar

Bazen büyük değişimler olabiliyor, aslında takip etsen yükseleni satsan senin için kârlı olabilir.

0
0
0.000
avatar

Bu işlerden pek anlamasam da takip etmeyi deneyeceğim.

0
0
0.000