Hive-Engine Tokens Price Today/Hive-Engine Token Değerleri

avatar
(Edited)

Hello everyone. There are many communities in the Hive ecosystem. Some of these communities have become Tribes and have their own tokens. These tokens have an important place in the Hive ecosystem. Many of us earn tokens using tribe tags. Some of us accumulate tokens, some of us stake, some of us sell directly. It's good to be selective about this. We should accumulate/stack tokens that we think will have a bright future. It's okay if we sell the others. However, I think everyone should decide for himself which tokens to collect and which ones to sell. Here I considered the 10 Hive-Engine tokens that I think are used the most and calculated their Hive equivalents.

Herkese merhaba. Hive ekosisteminde bir çok topluluk var. Bu topluluklardan bazıları Tribe/Kabile haline gelmiş ve kendilerine ait tokenleri var. Bu tokenler Hive ekosistemi için önemli bir yere sahip. Bir çoğumuz kabilelerin etiketlerini kullanarak tokenler kazanıyoruz. Kimimiz tokenleri biriktiriyor, kimimiz stake ediyor, kimimiz ise direkt olarak satıyor. Bu konuda seçici olmakta yarar var. Geleceği parlak olacağını düşündüğümüz tokenleri biriktirmeli/stake etmeliyiz. Diğerlerini ise satmamızda bir sakınca yok. Ancak hangi tokenleri biriktirmeli hangilerini satmalı konusuna herkes kendisi karar vermeli bence. Ben burada en çok kullanıldığını düşündüğüm 10 Hive-Engine tokenini ele aldım ve Hive eşdeğerlerini hesapladım.

The purpose of this content is to calculate and list how many of each token equal 1 Hive. And to create an archive about it.

Bu içeriğin amacı, her bir tokenin kaç tanesinin 1 Hive'ye eşit olduğunu hesaplamak ve listelemektir. Ve bununla ilgili bir arşiv oluşturmaktır.

Now we can examine the token values.

Artık token değerlerini inceleyebiliriz.


TOKENS:

TOKENHİVE
2.38 BEE1 Hive➡️
6.05 LEO1 Hive➡️
164 CENT1 Hive⬆️
11.7 SPS1 Hive⬇️
27.3 POB1 Hive⬇️
9.01 POSH1 Hive⬇️
345 PHOTO1 Hive⬆️
1,077 NEOXAG1 Hive⬇️
6.84 WAIV1 Hive⬆️
271 VYB1Hive⬆️

Compared to last week, SPS, POB, POSH and NEOXAG tokens are down. This is the first time I've seen a drop in the POSH token since I started following it. The journey in the other three tokens can be considered quite normal. No major loss of value. Compared to last week, BEE and LEO values ​​remained stable. These tokens are two of the most used tokens. Again, compared to last week, it reached CENT, PHOTO, WAIV and VYB values. The increment gain value in the CENT token has increased by almost 20%. The rise in the other three tokens is at a normal acceptable level. Upload WAIV is also one of the most run tokens.

Geçen haftaya göre, SPS, POB, POSH ve NEOXAG tokende düşüş var. Takip etmeye başladığımdan bu yana POSH tokende ilk kez bir düşüş gördüm. Diğer üç tokendeki düşüş gayet normal karşılanabilir. Büyük bir değer kaybı yok. Geçen haftaya göre, BEE ve LEO değerleri sabit kaldı. Bu belirteçler en çok kullanılan belirteçlerden iki tanesidir. Yine geçen haftaya göre CENT, PHOTO, WAİV ve VYB değerleri biraz yükselmiş. CENT tokendeki artış kayda değer, neredeyse %20 yükselmiş. Diğer üç tokendeki yükseliş ise normal karşılanabilir seviyededir. Buradaki WAİV de en istikrarlı belirteçlerden biridir.

These were the values ​​when I was doing the calculation. It can change instantly. I did the calculations based on the highest buy order on Tribaldex.com.

Ben hesaplamayı yaparken değerler bunlardı. Anında değişebilir. Hesaplamaları Tribaldex.com'daki en yüksek alış emrine göre yaptım.

See you again.

Görüşürüz.0
0
0.000
3 comments
avatar

Cent in gözle görülür yükselme kaydetmesi sevindirici. Photo tokenini sanırım yeni duyuyorum 🥸

0
0
0.000
avatar

Photography etiketine geliyor. Ama tamamı stake edilmiş olarak geliyor. Onun için pek farkında olmuyoruz.

0
0
0.000