Sedmá sezóna motivační soutěže za námi

avatar

Tak máme za sebou další sezóny ve Splinterlands a s tím i přichází čas na další shrnutí toho, jak se dařilo naši guildě.

Tato sezóna byla docela dlouhá a stihly se odehrát tři brawly. Bohužel jsem kvůli pracovnímu vytížení nestihl zkontrolovat, jaká byla účast v tom prvním. Do hodnocení tedy zahrnu jen poslední dva. Celkově bych ale řekl, že se nám účast v brawlech docela daří a všichni poctivě odehrávají své zápasy.

Psaní se věnoval hlavně @ibelin, který má hezkou sérii článků s tipy na karty jako investice, které opravdu doporučuji přečíst. Celkově za hodnocené období publikoval tři texty. Druhým publikujícím byl @kraki s jedním článkem.

Do rozvoje budov investoval @tazi částkou 250 DEC a @zirky částkou 100 DEC. Už se nám zase začínají shromažďovat i nějaké prostředky na guildovním účtu. Akorát DEC je teď docela vysoko. Zkusím chvíli počat, zda to neklesne, než ho nakoupím.

Výsledné hodnocení nám tedy dopadlo takto:

JménoBrawlyPsaníPříspěvkyCelkem
@krakonos4004
@Ibelin4307
@Timehacker4004
@Kraki4105
@tazi4059
@jedenjendaXXXX
@shebe2000
@zirky0020

Dle výsledku vidíte, že tentokrát naší soutěž vyhrál @tazi na druhém místě @ibelin

První dva jmenovaní můžou požádat o delegaci některých z mých karet, které momentálně nabízím k pronájmu - https://peakmonsters.com/@jedenjenda/cards a zapůjčit si karty dle svého uvážení do celkové nájemní hodnoty 20 DEC/Den. Jen upozorňuji, že u těchto karet bude trvat dva až tři dny než vám je nedeleguji.

Zároveň tímto vyhlašuji další kolo naší motivační soutěže

První dva si tradičně budou moci vybrat delegaci některé z mých karet u určených k pronájmu https://peakmonsters.com/@jedenjenda/cards do celkové nájemní hodnoty 20 DEC/den.

Pokud by nastala shoda bodů určí se výsledné hodnocení podle následujícího klíče:

Počet odehraných Brawlu > počet bodů za vložené DEC > příspěvky na téma Splinterlands > náhodný výběr pomocí software

Body můžete získat se následující:

  • Aktivní účast na brawlech a zúčastnění se (vložení karet) všech zápasů: dva body
  • Publikace článku na téma Splinterlands (max jeden denně): jeden bod
  • Příspěvek na rozvoj budov v guildě: jeden bod za každých 50 DEC (max 5 bodů za sezónu)

Hodnotit se bude období ode dneška tj. 1. 11. 2022 do konce sezóny, tj. 15. 11. 2022.

Pss. Výherci nechť se ozvou v komentářích jak naloží se svou výhrou.0
0
0.000
14 comments
avatar

Takhle to vypadá, že jsem si vítězství koupil... Nu což, lidi si kupují kde co 🤣
Delegaci nevyužiju. Sice bych třeba zkusil jiné karty, ale nemám teď vůbec čas, tak pokud bude mít zájem nějaký náhradník, rád přenechám.

0
0
0.000
avatar

Congratulations @guildacesky! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):

You published more than 20 posts.
Your next target is to reach 30 posts.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Check out the last post from @hivebuzz:

Hive Power Up Month Challenge 2022-10 - Winners List
Be ready for the 11th edition of the Hive Power Up Month!
Hive Power Up Day - November 1st 2022
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!
0
0
0.000
avatar

!PGM

0
0
0.000
avatar

Sent 0.1 PGM - 0.1 LVL- 1 STARBITS - 0.05 DEC - 15 SBT - 0.1 THG - tokens to @timehacker

remaining commands 4

BUY AND STAKE THE PGM TO SEND A LOT OF TOKENS!

The tokens that the command sends are: 0.1 PGM-0.1 LVL-0.1 THGAMING-0.05 DEC-15 SBT-1 STARBITS-[0.00000001 BTC (SWAP.BTC) only if you have 2500 PGM in stake or more ]

5000 PGM IN STAKE = 2x rewards!

image.png
Discord image.png

Support the curation account @ pgm-curator with a delegation 10 HP - 50 HP - 100 HP - 500 HP - 1000 HP

Get potential votes from @ pgm-curator by paying in PGM, here is a guide

I'm a bot, if you want a hand ask @ zottone444


0
0
0.000