Šestá sezóna motivační soutěže za námi

Uběhla nám další sezóna ve Splinterlands, takže je na čase abychom se podívali na to, jak se dařilo naší guildě :)

V poslední sezóně byly k odehraní jen dva Brawly. Ale účast byla velmi dobrá. V prvním Brawlu nás bylo sedm, a až na @softa.spl všichni odehráli své zápasy. V druhém nás bylo šest a všichni odehráli vše :).

Po dlouhé době jste se trošku rozhýbali i se psaním. Za posledních čtrnáct dní své články o Splinterlands publikovali @krakonos, @kraki a @ibelin a to v dost hojné míře. @Ibelin měl dokonce celkem pět příspěvků v hodnoceném období. Ale celkem mu budou počítány jen tři, protože máme pravidlo, že v jednom dni se do soutěže počítá jen jeden příspěvek.

S rozvojem budov jsme naopak moc nehnuli. Asi to je tím, že běžela anketa o tom co budeme stavět dál. Takže oficiální rozhodnutí lidu je, že v tuto chvíli dostavíme Arenu. Pro její stavbu hlasovali čtyři z pěti hlasujících.

Výsledné hodnocení nám tedy dopadlo takto:

JménoBrawlyPsaníPříspěvkyCelkem
@krakonos4105
@Ibelin4307
@Timehacker4004
@Kraki4206
@tazi4004
@jedenjendaXXXX
@softa.spl0000

Dle výsledku vidíte, že tentokrát naší soutěž vyhrál @ibelin na druhém místě @kraki a na třetím @krakonos

První dva jmenovaní můžou požádat o delegaci některých z mých karet, které momentálně nabízím k pronájmu - https://peakmonsters.com/@jedenjenda/cards a zapůjčit si karty dle svého uvážení do celkové nájemní hodnoty 20 DEC/Den. Jen upozorňuji, že u těchto karet bude trvat dva až tři dny než vám je nedeleguji.

Zároveň tímto vyhlašuji další kolo naší motivační soutěže

První dva si tradičně budou moci vybrat delegaci některé z mých karet u určených k pronájmu https://peakmonsters.com/@jedenjenda/cards do celkové nájemní hodnoty 20 DEC/den.

Pokud by nastala shoda bodů určí se výsledné hodnocení podle následujícího klíče:

Počet odehraných Brawlu > počet bodů za vložené DEC > příspěvky na téma Splinterlands > náhodný výběr pomocí software

Body můžete získat se následující:

  • Aktivní účast na brawlech a zúčastnění se (vložení karet) všech zápasů: dva body
  • Publikace článku na téma Splinterlands (max jeden denně): jeden bod
  • Příspěvek na rozvoj budov v guildě: jeden bod za každých 50 DEC (max 5 bodů za sezónu)

Hodnotit se bude období od včera tj. 15. 10. 2022 do konce sezóny, tj. 31. 10. 2022.

Pss. Výherci nechť se ozvou v komentářích jak naloží se svou výhrou.0
0
0.000
16 comments
avatar

Výhru postupuji dalšímu v pořadí 😎

0
0
0.000
avatar

Od doby co už nejsou za výhru DEC, ale jen SPS jsem bohužel nepřispěl na budovy. DEC získávám pouze pronájmem karet, což nedělá mnoho. Do směny SPS jsem se zatím nedokopal.
!WINE

0
0
0.000
avatar

Congratulations @guildacesky! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):

You received more than 800 upvotes.
Your next target is to reach 900 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out the last post from @hivebuzz:

LEO Power Up Day - October 15, 2022
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!
0
0
0.000
avatar

Thank you for your witness vote!
Have a !BEER on me!
To Opt-Out of my witness beer program just comment STOP below

0
0
0.000
avatar

Thank you for your witness vote!
Have a !BEER on me!
To Opt-Out of my witness beer program just comment STOP below

0
0
0.000