SPLINTERLADS ... Karty s ivestičním potenciálem. Díl 1.

avatar
(Edited)

Snímek obrazovky 2022-10-16 v 9.39.37.png
Jsme sice v bear marketu, Nasdaq Composite Index letí dolů jako šrańky, globální recese klepe na dveře, ale my nebudeme propadat depresi a podíváme se, jestli se nám v Splinterlands neválí ladem nějaké karty, které by se nám za pár let mohly násobně zhotnotit.
Předesílám, že to není ivestiční rada, pouze taková úvaha.
Pro dnešek jsem si vybral kartu PELACOR CONJURER, je to odměnová karta, která se jednotlivě prodává za pouhých 0,015 USD a co je na ní tak zajímavého? Jednak potřebuje pouze dvě mana a v low mana bitvách, poslouží jako slušný tank, když se podíváte na staty tak uvidíte, že na max má 5 rychlost, 8 života a k tomu ability: flying, magic reflect, divine shield a phase.
Failed Summoner je v podstatě podobná karta, pouze ze zelené linie a dnes stoji 2,39 USD, to by také mohlo trochu napovědět.
Snímek obrazovky 2022-10-19 v 18.41.51.png

Snímek obrazovky 2022-10-19 v 19.34.01.png0
0
0.000
7 comments
avatar

Congratulations @ibelin! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):

You received more than 800 upvotes.
Your next target is to reach 900 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!
0
0
0.000
avatar

Ono vesměs ty reward Pelacor karty nejsou úplně marný. Padá jich jako odměn dost a na vyšších levelech jsou zajímavé. Třebas Pelacor Mercenary mám tolikrát, že bych mohl jít na lvl6, kde má heal. Ale nenám na to summonera ;) Některé ale mají zajimavé stats a ability již na level 4 a 5.

0
0
0.000
avatar

!PGM

0
0
0.000
avatar

Sent 0.1 PGM - 0.1 LVL- 1 STARBITS - 0.05 DEC - 15 SBT - 0.1 THG - tokens to @timehacker

remaining commands 4

BUY AND STAKE THE PGM TO SEND A LOT OF TOKENS!

The tokens that the command sends are: 0.1 PGM-0.1 LVL-0.1 THGAMING-0.05 DEC-15 SBT-1 STARBITS-[0.00000001 BTC (SWAP.BTC) only if you have 2500 PGM in stake or more ]

5000 PGM IN STAKE = 2x rewards!

image.png
Discord image.png

Support the curation account @ pgm-curator with a delegation 10 HP - 50 HP - 100 HP - 500 HP - 1000 HP

Get potential votes from @ pgm-curator by paying in PGM, here is a guide

I'm a bot, if you want a hand ask @ zottone444


0
0
0.000