SPLINTERLADS ... Karty s ivestičním potenciálem. Díl 2. GRUND

Snímek obrazovky 2022-10-28 v 15.04.53 1.png

Grund je velice zajimavá epická karta ze zelené linie s abilitou Double Srike, na čtvrtém levelu přidává Trample a na šestém Cripple.
Je velice silná v každé lize, včetně té první, takže se jí vyplatí vlastnit i na 1BCX
V Gold lize máme dokonce tři karty s Inspire, takže v kombinaci s Trample má tato karta potenciál uštědřit dvacetjedna bodů poškození v jednom kole, pokud ji podpoříte.
Cena karty se k dnešnímu dni na marketu pohybuje kolem 1,5 USD
Vzledem k síle a unikátnosti karty i nízké ceně, lze očekávat i nějáké to zhodnocení v čase.

Snímek obrazovky 2022-10-28 v 15.06.04.png0
0
0.000
2 comments
avatar

Congratulations @ibelin! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):

You distributed more than 16000 upvotes.
Your next target is to reach 17000 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out the last post from @hivebuzz:

Feedback from the November 1st Hive Power Up Day - New Turnout Record
Take the Keychain Survey and get your Future Shaper badge
Hive Power Up Month Challenge 2022-10 - Winners List
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!
0
0
0.000