Splinterlads ... RIFTWATCHERS ARE HERE ... a je to dobrá zpráva :) Díl 3. STHISPA

Snímek obrazovky 2022-10-11 v 18.37.10.png
Dalším summonerem v pořadí je Sthispa, tato dává kartám schopnost Phase, která způsobuje, že magický útok může minout monstrum s Phase podle stejné kalkulace hit/miss jako mellee a ranged útok.
A pokud tomu dobře rozumím tak do této kalkulace se započítává speed, blind, dodge a flying.
A co nám z toho vychází?
Flying 25% šance odvrátit útok monstra které flying nemá.
Dodge 25% šance odvrátit melle/ranged útok.
Blind 15% šance odvrátit melle/ranged útok.
V součtu to máme 65% šance že vás protivník mine, atˇ už používá jakýkoliv útok.

Je vám to málo? Pak si připočtěte 10% tak každý bod rozdílu v ryhlostech monster.
Mě z toho vychází, že Stispa bude velice zajímavý summoner.

Snímek obrazovky 2022-10-12 v 10.56.52.png0
0
0.000
4 comments
avatar

No tak dobře, ukecal jsi mě. Vyzkouším ji ;)

0
0
0.000
avatar

Congratulations @ibelin! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):

You received more than 600 upvotes.
Your next target is to reach 700 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!
0
0
0.000
avatar

!PGM

0
0
0.000
avatar

Sent 0.1 PGM - 0.1 LVL- 1 STARBITS - 0.05 DEC - 15 SBT - 0.1 THG - tokens to @timehacker

remaining commands 0

BUY AND STAKE THE PGM TO SEND A LOT OF TOKENS!

The tokens that the command sends are: 0.1 PGM-0.1 LVL-0.1 THGAMING-0.05 DEC-15 SBT-1 STARBITS-[0.00000001 BTC (SWAP.BTC) only if you have 2500 PGM in stake or more ]

5000 PGM IN STAKE = 2x rewards!

image.png
Discord image.png

Support the curation account @ pgm-curator with a delegation 10 HP - 50 HP - 100 HP - 500 HP - 1000 HP

Get potential votes from @ pgm-curator by paying in PGM, here is a guide

I'm a bot, if you want a hand ask @ zottone444


0
0
0.000