Splinterlads ... RIFTWATCHERS ARE HERE ... a je to dobrá zpráva :) Díl 4. AQUATUS

Snímek obrazovky 2022-10-11 v 18.37.10.png

Dnes si představíme dalšího RW summonera,je z vodní linie a jmenuje se Aquatus.
Tento dává přátelským monstrům abilitu BACKFIRE, tato abilita trestá protivníka za zpackané útoky, za každý netrefený útok dostane útočník dva body poškození.
Z toho vyplývá, že vašimi nejlepšími spojenci, jsou rychlost, dodge, flying a blind.

Ability jsme si popsali v minulém díle a nemůžu se ubránit dojmu, že tyto ability s příchodem RW začínají pomalu měnit herni taktiku a rychlost bude pro hru zásadní.

V době psaní článku Aquatus stojí 3.18 USD a na 2lvl jsou třeba 4 kopie, Kelia Frendul stojí 3,30 USD a na 2lvl je 5 kopií, takže do Bronze se Aquatus jeví jako dobrá koupě. Otázka je jak bude v Bronze fungovat, protože jeho uspěch stojí na rychlosti a abilitách, kterých v Bronze zase tolik není 🤷‍♂

Snímek obrazovky 2022-10-12 v 16.58.11.png0
0
0.000
3 comments
avatar

Congratulations @ibelin! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):

You received more than 700 upvotes.
Your next target is to reach 800 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!
0
0
0.000
avatar

!PGM

0
0
0.000
avatar

Sent 0.1 PGM - 0.1 LVL- 1 STARBITS - 0.05 DEC - 15 SBT - 0.1 THG - tokens to @timehacker

remaining commands 3

BUY AND STAKE THE PGM TO SEND A LOT OF TOKENS!

The tokens that the command sends are: 0.1 PGM-0.1 LVL-0.1 THGAMING-0.05 DEC-15 SBT-1 STARBITS-[0.00000001 BTC (SWAP.BTC) only if you have 2500 PGM in stake or more ]

5000 PGM IN STAKE = 2x rewards!

image.png
Discord image.png

Support the curation account @ pgm-curator with a delegation 10 HP - 50 HP - 100 HP - 500 HP - 1000 HP

Get potential votes from @ pgm-curator by paying in PGM, here is a guide

I'm a bot, if you want a hand ask @ zottone444


0
0
0.000