avatar

๐•ฟ๐–๐–Š ๐•ฒ๐–”๐–”๐–‰ ๐•ฒ๐–†๐–—๐–ˆ๐–Ž๐–†

๐™ˆ๐™–๐™ฃ๐™ž๐™ก๐™–, ๐™‹๐™๐™ž๐™ก๐™ž๐™ฅ๐™ฅ๐™ž๐™ฃ๐™š๐™จ
๐™…๐™ช๐™จ๐™ฉ ๐™– ๐™ง๐™–๐™ฃ๐™™๐™ค๐™ข ๐™œ๐™ช๐™ฎ ๐™ฌ๐™ž๐™ฉ๐™ ๐™ง๐™–๐™ฃ๐™™๐™ค๐™ข ๐™ฉ๐™๐™ค๐™ช๐™œ๐™๐™ฉ๐™จ :)