Стім монстри. Тиждень 4 ( Steem monsters. Week 4)

in #ualast year
UAEN
Почнемо з самого цікавого, що відбулося на цьому тижні. А це закінчення сезону та отримання винагороди. В цьому сезоні мені не вдалося добратися до золотої ліги і тому я отримав нажаль тільки 18 карт. З 18 карт було отримано 1 легендарну карту та 1 золотого вампіра, щастить мені на вампірів. За весь період гри мені випадало дві золоті карти і обидві вони вампіри.Let's start with the most interesting thing that happened this week. And this is the end of the season and the reward. This season I didn't manage to get to the gold league and so I only got 18 cards. Of the 18 cards I received 1 legendary card and 1 gold vampire, lucky me on vampires. For the entire period of the game, I was dealt two gold cards and they are both vampires.


UAEN
Також був відкритий один орб. Карти виявились доволі непоганими, як на мій погляд.One orb was also opened. The cards turned out to be pretty good, as in my opinion.

UAEN
Ось ми і дійшли до самого нецікавого. Щоденні винагороди за квести.Here we come to the most interesting. Daily quest rewards.


Sort:  

Цікаво, в цю гру можна грати тільки з компа? Чи в них є додаток для телефона?

Ппоки додатка немає. Але розробник гри заявив, що можливо додаток для телефонів з'явиться до кінця цього року

Posted using Partiko Android

Цікаво...

Мабуть додам ще, до вище сказаного, що гра незовсім безкоштовна і щоб почати грати потрібно придбати стартову колоду за 10 долярів

там же вроді стартовий пакет безплатно. типу - "зареєструйтесь і отримайе.."
чи уже ні?

Я ще у 2018 році купував, і якщо чесно ніколи не чув, що він був безкоштовним

Довелось "погуглити". Дійсно, він не безкоштовний, тобто я таки щось переплутала.

Congratulations @gidlark! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published a post every day of the week

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!