avatar
A Steemit "Pool" working together to maximize earnings! Learn more at our website!
SPT Power
0
Vote Value
0
avatar
Czy kiedykolwiek komputery będą tak inteligentne jak ludzie? Tak, ale bardzo krótko. AI, AGI, Control Problem, Machine Learning, Deep Learning, Programming
SPT Power
0
Vote Value
0
SPT Power
0
Vote Value
0
avatar
---------------------Photography ¦ Video ¦ Electronics---------------------"Wolność człowieka kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka"
SPT Power
0
Vote Value
0