# Prý 18.sezóna... Může být. - Splinter Stats Ranked Rewards Season 18 Report Card

@krakonos

Co je lepší, aby byl člověk úspěšný ve Splinterlands? Dát tomu čas, nebo peníze, nebo obojí? Já zkusil dát jen ten čas. Hraju ručně. A uvidím.

Match Report

Performance

Stat#wild
Silver Rank6819
Rating1496 - Silver III
Rating High1622
Ratio (Win/Loss)0.92 (236/256)
Longest Streak11

Postoupil jsem do Silver III. Má to smysl? Uvidím. Dejme tomu, že předtím jsem (obrazně) házel jednou kostkou a teď házíme třemi. Což neznamená, že teď mi nepadají tři oka a předtím šest.

Rewards Report

Standard Foil Cards
RarityQuantity🔥DEC🔥
Common250
Rare50
Epic20
Legendary00
Total Standard320
Gold Foil Cards
RarityQuantity🔥DEC🔥
Common00
Rare00
Epic00
Legendary00
Total Gold00

Loot Chests

Reward ChestsDailiesSeasonTotal💲Token
Legendary Potions131427🟡 1080
Alchemy Potions6713🟡 650
DEC00-🟣 0
SPS0.4120.518-⭐ 0.930
Merits50177-🎀 227
CHAOS Packs000🟡 0
Cards (Total)171532🟣 0

Captured DEC/SPS (Ranked Rewards)

Ranked Play WinsDEC Earned
236🟣 0 + ⭐5.146

Total Ranked Play Rewards

Total Ranked Play Earnings
🟣 0 DEC
🟡 1730 CREDITS
⭐ 6.076 SPS

Něco dostávám. Kolik, to je vidět.

🟣 Rental Report

TypeDEC
Revenue120.525
Expenses (inc. fees)(4.427)
Cancellation Refunds0.000
NET116.098

Už nepronajímám. Je s tím víc práce než je pak z toho užitek. Sám mám málo...

⭐ SPS Report

Type⭐ Amount
Staking Rewards8.810
Ranked Rewards as above6.076
Brawl Rewards24.614
Liquidity Rewards2.051
NET SPS41.551
+ Voucher Drops0.715 🎟️

Dostávám.

Uvidím. Jestli tahle sezóna nepřinese efekt, vrátím se zase do Bronze I, zlomím nad hrou hůl a nechám válčit robota.


Posted using SplinterStats Season Report Card (Website|Blog).
This once a season tool for Splinterlands players provides a template to reflect on and share their performance, card usage statistics and rewards summary for the season. More features will be released in the future.
Follow @splinterstats and come visit us in Discord if you have any questions.0
0
0.000
8 comments
avatar

Congratulations @krakonos! You have completed the following achievement on the Hive blockchain And have been rewarded with New badge(s)

You have been a buzzy bee and published a post every day of the month.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out our last posts:

Be ready for the March edition of the Hive Power Up Month!
Hive Power Up Day - March 1st 2023
The Hive Gamification Proposal
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!
0
0
0.000
avatar

!PGM

0
0
0.000
avatar

Sent 0.1 PGM - 0.1 LVL- 1 STARBITS - 0.05 DEC - 1 SBT - 0.1 THG - 0.000001 SQM - 0.1 BUDS tokens to @krakonos

remaining commands 0

BUY AND STAKE THE PGM TO SEND A LOT OF TOKENS!

The tokens that the command sends are: 0.1 PGM-0.1 LVL-0.1 THGAMING-0.05 DEC-15 SBT-1 STARBITS-[0.00000001 BTC (SWAP.BTC) only if you have 2500 PGM in stake or more ]

5000 PGM IN STAKE = 2x rewards!

image.png
Discord image.png

Support the curation account @ pgm-curator with a delegation 10 HP - 50 HP - 100 HP - 500 HP - 1000 HP

Get potential votes from @ pgm-curator by paying in PGM, here is a guide

I'm a bot, if you want a hand ask @ zottone444


0
0
0.000