avatar

๐“™๐“ฎ๐“ผ๐“ซ๐“ฎ๐“ป๐“ช๐“ป๐“ฝ

๐Ÿ–ค๐ŸŒฟโœจ๐““๐“ฒ๐“ซ๐“พ๐“ณ๐“ธ ๐“ฃ๐“ป๐“ช๐“ญ๐“ฒ๐“ฌ๐“ฒ๐“ธ๐“ท๐“ช๐“ต ๐”‚ ๐““๐“ฒ๐“ฐ๐“ฒ๐“ฝ๐“ช๐“ต โœจ๐ŸŒฟ๐Ÿ–ค
SPT
Tradeable tokens that may be transferred anywhere at anytime.
SPT can be converted to SPT POWER in a process called staking.
SPT Power
Influence tokens which give you more control over post payouts and allow you to earn curation rewards.
HIVE
Tradeable tokens that may be transferred anywhere at anytime.
HIVE can be converted to HIVE POWER in a process called staking.
HIVE Power
Influence tokens which give you more control over post payouts and allow you to earn curation rewards.
+11.178 HIVE
HIVE Dollar
Tradeable tokens that may be transferred anywhere at anytime.

History

Author reward: 61.960155 SPT for oscurocactus/splinterlands-art-contest-week-233-or-coastal-nymph-jesber-s-version-eng-esp
Author reward: 85.364820 SPT for oscurocactus/splinterlands-art-contest-week-232-or-blood-maker-jesber-s-version-eng-esp
Author reward: 0.003723 SPT for oscurocactus/rr994b
Author reward: 55.844944 SPT for oscurocactus/splinterlands-fanart-or-fire-beetle-inspiration-or-social-media-challenge-eng-esp
Author reward: 44.187347 SPT for oscurocactus/splinterlands-art-contest-week-231-or-coastal-sentry-jesber-s-version-eng-esp
Author reward: 85.064922 SPT for oscurocactus/splinterlands-fanart-or-javelin-thrower-inspiration-or-social-media-challenge-eng-esp
Author reward: 0.001077 SPT for oscurocactus/rqpfwh
Author reward: 210.185981 SPT for oscurocactus/splinterlands-art-contest-week-230-or-ettin-spearman-jesber-s-version-eng-esp
Author reward: 47.371935 SPT for oscurocactus/splinterlands-fanart-or-kulu-mastermind-inspiration-or-social-media-challenge-eng-esp
Author reward: 48.871226 SPT for oscurocactus/splinterlands-art-contest-week-229-or-water-caller-jesber-s-version-eng-esp
Author reward: 56.536867 SPT for oscurocactus/splinterlands-fanart-or-flame-imp-inspiration-or-social-media-challenge-eng-esp
Author reward: 48.671645 SPT for oscurocactus/splinterlands-fanart-or-fungus-flinger-inspiration-or-social-media-challenge-eng-esp
Author reward: 72.923640 SPT for oscurocactus/splinterlands-art-contest-week-227-or-wood-nymph-inspiration-eng-esp
Author reward: 51.063578 SPT for oscurocactus/splinterlands-fanart-or-magma-troll-inspiration-or-social-media-challenge-eng-esp
Author reward: 0.001113 SPT for oscurocactus/rpb4vt
Author reward: 52.122855 SPT for oscurocactus/splinterlands-art-contest-week-226-or-countess-sinash-inspiration-eng-esp
Author reward: 42.169323 SPT for oscurocactus/splinterlands-fanart-or-djinn-apprentice-inspiration-or-social-media-challenge-eng-esp
Author reward: 76.660419 SPT for oscurocactus/splinterlands-art-contest-week-225-or-goblin-shaman-inspiration-eng-esp
Author reward: 50.230336 SPT for oscurocactus/splinterlands-fanart-or-ever-hungry-skull-inspiration-or-social-media-challenge-eng-esp
Author reward: 93.504952 SPT for oscurocactus/splinterlands-art-contest-week-224-or-orella-abadon-inspiration-eng-esp
Author reward: 0.000021 SPT for oscurocactus/ro87ex
Author reward: 0.001323 SPT for oscurocactus/ro6si6
Author reward: 76.422298 SPT for oscurocactus/splinterlands-art-contest-week-223-or-lyanna-natur-inspiration-eng-esp
Author reward: 85.984395 SPT for oscurocactus/splinterlands-fanart-or-torrent-fiend-inspiration-or-social-media-challenge-eng-esp
Author reward: 53.205016 SPT for oscurocactus/splinterlands-fanart-or-ant-miners-inspiration-or-social-media-challenge-eng-esp
Author reward: 0.010682 SPT for oscurocactus/rmivte
Author reward: 2717.975007 SPT for oscurocactus/splinterlands-art-contest-week-218-or-kelp-initiate-inspiration-eng-esp
Author reward: 53.786775 SPT for oscurocactus/splinterlands-fanart-or-night-ghoul-inspiration-or-social-media-challenge-eng-esp
Author reward: 75.709844 SPT for oscurocactus/splinterlands-art-contest-week-217-or-runemancer-kye-inspiration-eng-esp
Author reward: 2336.977265 SPT for oscurocactus/splinterlands-art-contest-week-215-or-magma-troll-inspiration-eng-esp
Author reward: 38.892840 SPT for oscurocactus/splinterlands-fanart-or-vampire-bat-inspiration-or-social-media-challenge-eng-esp
Author reward: 3275.730322 SPT for oscurocactus/splinterlands-art-contest-week-214-or-cursed-windeku-inspiration-eng-esp
Author reward: 51.225473 SPT for oscurocactus/splinterlands-fanart-or-mycelic-morphoids-inspiration-or-social-media-challenge-eng-esp
Author reward: 0.001241 SPT for oscurocactus/rkw5ud
Author reward: 2260.965011 SPT for oscurocactus/splinterlands-art-contest-week-213-or-shadow-snitch-inspiration-eng-esp
Author reward: 47.688418 SPT for oscurocactus/splinterlands-fanart-or-feasting-seaweed-inspiration-or-social-media-challenge-eng-esp
Author reward: 3641.447648 SPT for oscurocactus/splinterlands-art-contest-week-212-or-stitch-leech-inspiration-eng-esp
Author reward: 42.987733 SPT for oscurocactus/splinterlands-fanart-or-tarsa-inspiration-or-social-media-challenge-eng-esp
Author reward: 3450.232362 SPT for oscurocactus/splinterlands-art-contest-week-211-or-scavo-chemist-inspiration-eng-esp
Author reward: 35.169157 SPT for oscurocactus/splinterlands-fanart-or-river-nymph-inspiration-or-social-media-challenge-eng-esp
Author reward: 3801.387158 SPT for oscurocactus/splinterlands-art-contest-week-210-or-herbalist-inspiration-eng-esp
Author reward: 48.800978 SPT for oscurocactus/splinterlands-fanart-or-queen-mycelia-inspiration-or-social-media-challenge-eng-esp
Author reward: 2725.008228 SPT for oscurocactus/splinterlands-art-contest-week-209-or-doctor-blight-inspiration-eng-esp
Author reward: 42.413821 SPT for oscurocactus/spliterlands-fanart-or-vampiric-blossom-inspiration-or-social-media-challenge-eng-esp
Author reward: 3480.352332 SPT for oscurocactus/splinterlands-art-contest-week-208-or-spirit-druid-grog-inspiration-eng-esp
Author reward: 3153.076148 SPT for oscurocactus/splinterlands-art-contest-week-207-or-merdhampir-inspiration-eng-esp
Author reward: 33.971901 SPT for oscurocactus/drawing-mycelic-slipspawn-in-my-own-style-or-splinterlands-character-eng-esp
Author reward: 0.001477 SPT for oscurocactus/rhuryl
Author reward: 137.031270 SPT for oscurocactus/splinterlands-art-contest-week-205-or-imp-bowman-inspiration-eng-esp
Author reward: 3056.236744 SPT for oscurocactus/splinterlands-art-contest-week-204-or-inspiration-eng-esp